Zberace prachu donaldson

Na trhu v súčasnosti existuje mnoho inštitúcií, ktoré poskytujú rôzne typy odprašovacích systémov pre mnoho priemyselných odvetví. Niektoré metódy odstraňovania prachu sú vybavené tkaninovými filtrami. Tieto filtre sa vyrábajú modulárnym spôsobom. Vďaka tejto forme je dôležité ich používať v oveľa novej podobe. Tieto tkaninové filtre umožňujú predovšetkým oderu vzduchu a plynu.

Systémy na odsávanie prachu sú čistenie, ktoré je určené na odstránenie všetkého suchého prachu, ktorý nemá lepkavú povahu, ale nie je v tvare na vytvorenie výbušnej atmosféry so vzduchom. Tieto modulárne filtre sa môžu okrem iného použiť v bitúmenových masových spoločnostiach. Okrem toho sa dajú použiť v kotolniach, sklárstve, keramike, hutníctve, vápne a zlievarenstve. Modulárne filtre s plochými vreckami umožňujú odprášenie na mieste. Hladko fungujú aj vo veľmi vážnych podmienkach a navyše obmedzujú vplyv veľmi škodlivých vonkajších faktorov.Na námestí sú tiež cyklónové zmiešavače prachu, o ktorých sa dá povedať, že sú v byte a sú stále v kúpe. Vyznačujú sa tým, že sú veľmi pozitívne v odprášení. Okrem toho môžu pracovať dlhú dobu, zatiaľ čo sú prakticky bez problémov.Systémy na odstraňovanie prachu tiež zahŕňajú dávkovacie alebo uzatváracie zariadenia. Ďalej sa môže vyskytnúť plynové chladiace zariadenie. Táto misa sa spustí vždy, keď teplota vstupných plynov významne prekročí technologickú teplotu filtra. Na druhej strane, ekonomizéry sú zariadenia, ktoré vytvárajú šancu na rekuperáciu tepla.Odprašovacie systémy sú tiež mechanické zberače prachu. Potom sa jedná o jedlá, ktoré sa používajú na odprášenie na mieste a tiež na ekonomické odprášenie.Pri vytváraní názoru na inštaláciu dobrého systému na odstraňovanie prachu v jednoduchých skladoch na ceste by ste mali mať veľa faktorov. Najskôr je potrebné zohľadniť druh činnosti (služby / výroba, množstvo materiálu, ktoré sa spracováva, alebo počet pracovných strojov. Okrem toho by sa malo zohľadniť množstvo prachu. Vhodná metóda odprášenia by mala byť vyrobená z najzdravších materiálov a tiež jednotlivé prvky by mali byť dobre vyrobené a prispôsobené. Dokumenty a množstvá komponentov v žiadnom systéme nemôžu byť rýchlo horľavé alebo nemôžu byť vyrobené z obsahu, ktorý v čírom roztoku môže spôsobiť vznietenie.