Vyrobny proces tesnenia

S výrobou toxických prchavých látok, ako sú špecifické výpary, výpary a pachy, sa spája mnoho výrobných procesov. V takom prípade je zabezpečená veľká ventilácia. Vetranie sa vzťahuje na všetko v miestnosti, je tu však tiež možnosť inštalovať odsávače pár nad pracovisko.

Ekonomická extrakcia sa používa na prepravu prchavých látok priamo na pozadí, odkiaľ pochádzajú. Z tohto dôvodu sa tieto zariadenia široko používajú okrem iného v chemickom priemysle, ale aj v moci iných priemyselných odvetví. Procesy, ktoré si vyžadujú obzvlášť dobrú ventiláciu, napríklad lepenie, a tiež miešanie rôznych roztokov, látok a chemikálií. Ekonomické záťahy sú potrebné aj na pracoviskách, medzi ktoré patrí okrem iného brúsenie, rezanie a leštenie. Počas obdobia takýchto procesov sa častice spracovaných materiálov dostávajú do vzduchu. Preto vyvíja negatívny tlak na zdravie zamestnancov a na vývoj procesov, pretože to môže mať negatívny vplyv na ich presnosť.

Správne používanie chlapových prievanov má viac priestoru pre všetky miestnosti, v ktorých má skvelý človek dávať správne podmienky, ako je cirkulácia vzduchu a vlhkosť. Z tohto hľadiska je potom medzi sušičkami a tiež v interiéri, kde sa potraviny skladujú, základné.

Pretože tieto priemyselné výfukové plyny sa veľmi často používajú v moci rôznych priemyselných odvetví. V každom prípade by sa výber počtu a distribúcie odvozov mal riadiť osobitnými potrebami vyplývajúcimi z povahy výrobných procesov a bezpečnosti zamestnancov. Preto by ventilačné zariadenia mali byť vždy realizované kapitánmi v poslednom smere.