Vodicsky preukaz podla smernice eu

https://neoproduct.eu/sk/make-lash-efektivny-sposob-ako-maximalizovat-bic/

Smernica ATEX v poľskom právnom poriadku bola zavedená 28. júla 2003. Viaže sa na výrobky určené na kariéru v zónach, ktoré sú potenciálne výbušné. Tieto výrobky musia spĺňať prísne požiadavky nielen na bezpečnosť, ale aj na zdravotnú starostlivosť. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

Podľa ustanovení diskutovaného normatívneho aktu sa úroveň bezpečnosti a všetky súvisiace postupy posudzovania týkajú predovšetkým úrovne ohrozenia životného prostredia, v ktorom bude zariadenie pracovať.Smernica ATEX stanovuje prísne požiadavky, ktoré musí produkt spĺňať, aby mohol byť spojený s potenciálne výbušnými povrchmi. Aké zóny sú však tieto? V prvom rade hovoríme o uhoľných baniach, kde existuje mimoriadne dôležitá pravdepodobnosť výbuchu metánu alebo uhoľného prachu.

Smernica ATEX obsahuje podrobné rozdelenie zariadení do skupín. Dvaja z nich. V základnej časti sa ťažia zariadenia, ktoré sa zavádzajú do podzemia bane, zatiaľ čo na povrchoch, ktoré môžu byť vystavené riziku výbuchu metánu. Druhá skupina je spojená so zariadeniami, ktoré sa nachádzajú na týchto miestach, ale ktoré môžu byť ohrozené výbušnou atmosférou.

Táto smernica stanovuje všeobecné základné požiadavky na všetky zariadenia prevádzkované v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu metánu / uhoľného prachu. Naopak, najbežnejšie požiadavky sú platné a možno ich nájsť v rámci harmonizovaných hraníc.

Malo by sa pamätať na to, že misky akceptované pre činnosť v potenciálne výbušnej atmosfére by mali byť označené značkou CE. Za značkou musí nasledovať identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktoré by malo byť zrejmé, viditeľné, trvanlivé a ľahké.

Notifikujúci orgán preskúma kontroly celého orgánu alebo jeho vybavenie, aby zabezpečil spoluprácu s právnymi ustanoveniami a požiadavkami smernice. Zároveň by sa malo pamätať na to, že od 20. apríla 2016 sa súčasná smernica nahradí novou smernicou ATEX 2014/34 / EÚ.