Snekovy dopravnik 6m

Nápoje z bežne používaných nástrojov na prepravu a výdaj sypkých materiálov sú skrutkové podávače, nazývané tiež dopravníky. Koniec koncov ich nájdeme prakticky v každom dome, kde sa vyrábajú suché zmesi. Miesta, kde sa nachádzajú krmivá, sú vysoké a nie všetky sa dajú nahradiť.

Skrutkový podávač je zariadenie, ktoré sa používa na prepravu rôznych druhov prachu, od veľmi jemných až po zrná s vysokou granuláciou. Vďaka jeho použitiu sú veľmi široké. Okrem toho ďalšou výhodou tohto riešenia je skutočnosť, že transport týchto prachov sa môže uskutočňovať kedykoľvek a v akomkoľvek uhle.

Je tu rozdelenie závitovkových dopravníkov pre potrubné a žľabové dopravníky. Prvá z nich je posudzovaná väčšou hmotnosťou a v dôsledku toho väčšou účinnosťou. Pokiaľ ide o žľabové dopravníky, ich hlavnou výhodou je skutočnosť, že sa dostanú na lavičky k dopravníku, čo je povinné v prípadoch, keď potrebujeme riadiť trasu prepravy.

Pri navrhovaní závitovkových dopravníkov je najdôležitejším faktorom efektivita prvej hodiny. Dobre zvolené materiály a špecifická konštrukcia zaručujú dlhú životnosť takýchto zariadení a spoľahlivosti, napríklad v prípade ťažkých abrazívnych materiálov.

Je veľmi dôležité, aby sa závitovkové dopravníky spravidla vyrábali spolu s jedným z návodov, ktoré poskytne užívateľ. Obzvlášť dôležitá je dĺžka a priemer zariadenia, ako aj umiestnenie vstupu a výstupu a určenie uhla sklonu. Často sa skladá z vystužených verzií podávača kvôli polohe riadu v obzvlášť ťažkých podmienkach.

Veľký rozsah plôch, v ktorých sa dá zásobník používať, je dobrý. Je tiež dôležité, aby sme ich objavili v betonárňach, vo vykurovacích peciach a v potravinárskom priemysle. Veľmi často sa získava z nich pri spracovaní obilia, napríklad pri hľadaní a čistení. Šnekové podávače sú tiež dychtiví pre chovateľov, ktorí miešajú a používajú suché krmivo pre zvieratá.