Pouzite vibracne podavace

Preprava iných materiálov si vyžaduje implementáciu inovatívnych techník v modernej časti. Nápoje z najtypickejších, ktoré sa používajú v moci rôznych vetiev Zeme, sú vibračné podávače.

Tieto zariadenia sa používajú na prepravu hrudkovitých, sypkých a starých surovín, nie príliš dlhých vzdialeností. Ich konštrukcia však umožní porovnať niekoľko napájačov v sériovom pripojení, takéto prístupy umožňujú rozšírenie prepravnej trasy.Ponuka výrobcov zahŕňa tri základné typy dopravníkov, a to: reťazové, pásové, valčekové a vibračné.

Vibračný dopravník má súčasné zariadenie, v ktorom sa surovina pohybuje vďaka svojej zotrvačnosti. To, na čo sa spolieha s použitím asymetrie pohybu, pomalého tempa prechodu na začiatok a silného návratu, sa produkt posunie. Preprava vykonávaná pomocou takýchto zariadení je možná vďaka použitiu vibrátorov s rôznymi frekvenciami vibrácií. Štruktúry týchto inštitúcií sú prispôsobené požiadavkám klienta a sú schopné zabezpečiť laterálnu, vysokú alebo nižšiu výdrž. Použitie moderných riešení tiež umožňuje výstavbu pozastavených a podporovaných budov.

Vibračné dopravníky sú rôzne a majú spôsob napájania. Zariadenia ponúkané výrobcami sú elektricky alebo pneumaticky poháňané. Obidve tieto riešenia vykazujú nízku spotrebu energie aj spotrebu vzduchu a zároveň znižujú hladinu hluku.

Vibračné podávače sa používajú aj v linkách, kde je potrebné materiál vopred oddeliť, jeho chladenie alebo zahrievanie, zvlhčovanie alebo dehydratácia. Vďaka širokému spektru aplikácií výrobcovia týchto strojov menia naše výrobky podľa svojich potrieb. Podmienkou je spôsob dodania surovín, účinnosť a podmienky, za ktorých sa použijú.