Hrozby pre schengensku zonu pre polsko

Mass ExtremeMass Extreme Prirodzený stimulátor pri budovaní svalovej hmoty

K výbuchu môže dôjsť iba vo výbušnej atmosfére, to znamená, že obsahuje plyny, pary alebo prach. A tak je na zozname v chemických podnikoch, nádržiach, rafinériách, elektrárňach, lakovniach, chemických závodoch, cementárňach aj veľa nových závodov, v ktorých sú založené prachové alebo práškové výrobky.

V mnohých krajinách Európskej únie sa bezpečnostné predpisy po mnoho rokov navzájom výrazne líšili a existovala veľká prekážka pri výmene tovaru, bolo rozhodnuté o ich harmonizácii a na zariadeniach prechádzajúcich v ohrozených zónach tzv. Označenia ATEX.

Aké sú označenia ATEX?Pod touto značkou sú podrobné požiadavky opísané v právnom kroku Európskej únie, ktoré musí spĺňať každý výrobok a ktoré sú určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére. Požiadavky, na ktoré sa tieto pravdy nevzťahujú, sa môžu vnútorne regulovať v konkrétnych členských štátoch EÚ, nemôžu však byť v rozpore s argumentmi EÚ a nemôžu sprísniť požiadavky.Dáta každého zariadenia, ktoré sa týkajú aktivity vo výbušnom prostredí, musia byť označené vzorom uvedeným v smernici. Tieto označenia obsahujú niekoľko symbolov, ktoré určujú rôzne povinné parametre pre tieto zariadenia. A tak:Umiestnením značky CE na výrobok výrobca vyhlasuje, že tento materiál spĺňa určité požiadavky smernice.Na nebezpečnom povrchu boli oddelené priestory, v ktorých existuje nebezpečenstvo výbuchu. Označenie nebezpečnej zóny informuje o type nebezpečenstva ao jeho výške:- zóna plynov, kvapalín a ich pár je označená písmenom G- zóna horľavého prachu - písmeno D.Potom boli zariadenia chránené proti výbuchu rozdelené do dvoch skupín:- sila A potom nástroje poskytnuté na čítanie v baniach,- Skupina II sú jedlá určené na povrchovú aktivitu v bytoch ohrozených plynom, kvapalinou alebo prachom.Nasledujúca klasifikácia určuje stupeň tesnosti krytu nástroja a odolnosti proti pádu.Nakoniec je zrejmá teplotná trieda, t.j. maximálna povrchová teplota, na ktorej môže byť zariadenie zapnuté.Aké sú výhody používania ATEX:- zabezpečenie bezpečnosti v priemyselných kanceláriách,- zníženie hospodárskych strát vyplývajúcich z možných hrozieb alebo porúch,- zníženie prestojov v jednotkách,- zabezpečenie požadovanej kvality zariadení.