Hasenie lesneho poziaru

V prípade požiaru je najdôležitejšia rušná a účinná reakcia, ktorá minimalizuje možné straty. Niekedy môže dokonca prispieť k zachovaniu dobrého života. Aby však bola táto odpoveď dobrá, musíte vedieť, ako fungovať a čo treba hľadať. V opačnom prípade uhasíme oheň v uzavretom mieste, t. J. V prírodnom priestore. V prvom prípade nezabudnite, že náš manévrovací priestor je závislý, oproti súčasnému nemôžeme dovoliť použitie všetkých príprav. Nápoje z najúčinnejších sú bezpochyby pary, čo umožňuje rýchlu neutralizáciu hrozby.

Para ako hasivo (parné hasenie sa určite neposkytuje na otvorených povrchoch, kde nedostáva správnu koncentráciu, vďaka ktorej je možné oheň uhasiť. V malých budovách je však dokonale tvarovaný. Široko používané sa vyskytuje aj na lodiach, v interiéri, v ktorých sa zachytávajú plyny, alebo na vulkanických kotloch, kde je použitie vody zlé. Základným pôsobením pary, ktorá pomáha eliminovať oheň, je neutralizácia kyslíka, bez ktorého plameň nebude trvať. Jeho veľkou výhodou je skutočnosť, že tento efekt sa vykonáva veľmi rýchlo, vďaka čomu sa oheň nebude šíriť správne. Je to mimoriadne dôležité, pretože vo forme, keď sa oheň šíri do celej budovy, nemôže byť uhasená iba parou. Potom sú potrebné veľmi veľké zásahy hasičského zboru, čo súhlasí s posledným, že straty spôsobené ohňom budú neuveriteľne vysoké.