Detske oblecenie c a recenzie

Ak je vzduch poprašovaný prachom rôznymi spôsobmi, existuje skutočné riziko výbuchu. Môže ísť o drevný prach, jemný uhoľný prach alebo práškové farby. Pri úspechu veľkej pozornosti sa môžu k výbuchu dostať zrná rôzneho pôvodu. Zapálenie určite existuje v dôsledku otvoreného ohňa, elektrických iskier, elektrostatických prúdov alebo tých súčastí stroja, ktoré sú zohrievané na vysoké teploty.

Na minimalizáciu rizika výbuchu a výbuchu sa odporúčajú odprašovacie zariadenia Najvyššiu účinnosť odprašovacích zariadení zabezpečujú miestne dopravné prostriedky, ktoré môžu mať podobu samonosných ramien, sacích dýz alebo digestorov, ktoré sú namontované blízko zdroja znečistenia. Každý prachový agregát by sa mal pravidelne odstraňovať, aby nedošlo k opätovnému usadeniu a opätovnému usadeniu prachu. Je vhodné pravidelne vyprázdňovať nádobu na prach.

Zariadenia na odprašovanie vyžadujú exaktnú existenciu so smernicou atex. Sú nainštalované ventilátory a filtre, ktoré zodpovedajú súčasným normám. Inštalácia atex v obvyklej verzii je vedená výbuchovými panelmi, ktoré spôsobujú výbuchový filter. Filtre môžu byť jediné, ktoré môžu pripustiť časté používanie.Výbuch prachu v konštrukcii spôsobuje membránu, výbušné plyny sa uvoľňujú do atmosféry takým spôsobom, že nepoškodzujú filter.

Doplnkové vybavenie pre zariadenia na zber prachu môže zahŕňať spôsoby hasenia iskier alebo nových hasiacich systémov v byte zariadenia pri súčasnom udržiavaní oxidu uhličitého. Spätné klapky by mali byť umiestnené na vetracích kanáloch dodávaných do filtra. Úlohou klapiek je zabrániť šíreniu plameňa vo vnútri zariadenia.